บริการด้านกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด


หน่วยบริการสหคลินิกกายภาพบำบัดของบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

มีจำนวน 1 แห่ง

  • สหคลินิกกายภาพบำบัด สาขา ลาซาล

 

โปรโมชั่น

คลินิกด้านกายภาพบำบัดที่ให้บริการ


มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขา ลาซาล