บริการด้านทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม


ด้านทันตกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านทันตกรรมเรื่อง การออกหน่วยคัดกรอง ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ โดยจะเป็นพี่เลี้ยงในการอบรม พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่โดยทันตแพทย์

ช่วยให้การเข้าถึงบริการ รวมทั้งส่งเสริม และป้องกันในเขตเมือง

หน่วยบริการสหคลินิกทันตกรรมของบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

มีจำนวน 1 แห่ง

  • คลินิกทันตกรรม สาขา ลาซาล

 

โปรโมชั่น

คลินิกที่ให้บริการด้านทันตกรรม

  • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขา ลาซาล