บทความ

“ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้น” 
ทำให้อายุขัยคนเรายืนยาวขึ้น 
จำนวนผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้น แต่เนื่องจากวิถีการใช้ชีวิต 
และ พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนเรา 
ทำให้เราพบว่ามีคนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้นเช่นกัน 
ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงก็คือหนึ่งในนั้น

👎โรคความดันโลหิตสูงหากไม่ได้รับการรักษา 
หรือปล่อยให้ความดันโลหิตสูงต่อเนื่องอยู่เป็นระยะเวลานาน 
สามารถที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะที่สำคัญดังนี้
❎สมอง 
ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
และเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิตได้ 
หรือในรายที่ความดันโลหิตขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว 
จะทำให้มีอาการปวดศีรษะ ซึม เพ้อ ชัก หรือหมดสติได้ 
❎หัวใจ 
ทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายโต หลอดเลือดหัวใจตีบ 
เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก 
และ หัวใจวาย ซึ่งจะมีอาการหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ บวม 
หรือรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ 
❎ไต 
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเกิดการตีบแข็ง 
ทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง
❎ตา 
หลอดเลือดแดงภายในลูกตาเกิดความเสื่อม 
เกิดการตีบหรือแตก ทำให้ประสาทตาเสื่อม ตามัว และตาบอดได้ 
❎หลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
หลอดเลือดแดงใหญ่ตีบแข็ง เกิดมีอาการโป่งพองของผนังหลอดเลือด 
และภาวะเลือดเซาะผนังหลอดเลือดเกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้ 
หลอดเลือดแดงส่วนปลายที่ไปเลี้ยงขาและปลายเท้าตีบแข็ง 
เกิดภาวะขาดเลือด ทำให้เป็นตะคริวบ่อย ปวดขา และมีเนื้อเยื่อตายได้

👍โรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันได้
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตดังนี้
✅รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ 
ในปริมาณที่เหมาะสม โดยเน้นผักผลไม้ที่ไม่หวาน 
จำกัดการรับประทานแป้ง และลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง 
โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว และ ไขมันทรานส์
✅ลดการบริโภคโซเดียม ซึ่งเทียบเท่าปริมาณ 
เกลือแกง ไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา
✅ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
✅ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอ 
เช่น การว่ายน้ำ วิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นเวลา 30 ขึ้นไป 3-5 วันต่อสัปดาห์ 
✅งดเว้นการสูบบุหรี่ รวมถึงงดเว้น หรือลดการดื่มแอลกอฮอล์
✅พักผ่อนให้เพียงพอ และ หลีกเลี่ยงความเครียด
✅ตรวจสุขภาพและวัดความดันสม่ำเสมอ โดยผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป 
ควรวัดความดันอย่างน้อยทุก 2 ปี และในผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป
ควรวัดความดันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

♥ด้วยความปรารถนาดี♥
นพ.สุรเวท เสรีนนท์ชัย 
แพทย์ประจำ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสาขาเจ้าพระยา 
โทร. 02 920 0957

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Inbox FB : m.me/clinicmmt
LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Call Center : 02 953 5055