คลินิกในเครือ

ปัจจุบัน มีมากกว่า 40 สาขา

ครอบคลุมการรักษาในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และที่ระยอง เร็ว ๆ นี้