คลินิกในเครือ

 

ปัจจุบัน มีมากกว่า 40 สาขา

ครอบคลุมการรักษาในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และระยอง