ร่วมงานกับเรา

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด


ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนโดยมีวิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการมาตรฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูแบบองค์รวม ให้บริการสาธารณสุข

ด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 40 กว่าสาขา และบริษัท กำลังขยายสาขาเพิ่มขึ้น

จึงมีความต้องการบุคคลที่มีความสามารถเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง

 

 

สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน

  • โบนัสประจำปี

  • ประกันสังคม

  • ค่า Incentive

  • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

  • วันหยุดพักร้อนประจำปี

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

  • รางวัลท่องเที่ยวในและต่างประเทศ

  • การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ

  • ที่พักอาศัก น้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ตฟรี

  • ฯลฯ